Applikation

Applikation – Man skapar bild eller text med hjälp av tyg.
appl-bildBild
appl-flera-delarMånga delar
applikation-bild-langettMed langett
applikation-bokstavernyBokastav