Bedömning i slöjd

Vad ska du tänka på om du vill ha ”bra” omdöme/betyg i slöjd?

Att förstå kunskapskraven

 

Bedömningsstöd åk6.pngSkolverkets bedömningsstöd i slöjd kan användas av både lärare och elever för att förtydliga
och ge exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömningen kan gå till.

I materialet finns matriser som ger exempel på elevprestationer på de olika nivåerna A, C
och E. Dessa matriser kan man fylla i egna exempel som passar in på de lektioner och planeringar
man själv har i slöjden.

Bedömningsstödet kan med fördel användas som underlag vid studiedagar och vid
sambedömning. Det kan också användas som underlag vid utvecklingssamtal och för att
visa och motivera hur elevens kunskaper ligger till.